DUYURU

Ders Saat Ücretli Öğretim Elemanları Bilgilendirme

Sayın Ders Saat Ücretli Öğretim Elemanlarımız,

İlerleyen uzaktan eğitim süreci içerisinde öğrencilerimizin bizlerden talepleri, derslerde asenkron içerik paylaşımından ziyade, etkileşimli ders yapılması yönünde olmaktadır. Bu bağlamda öğrenenlerle etkileşiminizi kolaylaştırmak için üniversitemizin Sakai Öğrenme ortamına Canlı Ders Aracı devreye alınarak kullanıma sunulmuştur. Derslerinizde bu aracı kullanabileceğiniz gibi dersin ihtiyaçlarına özgü olarak farklı  uygulamaları da kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yürütmekte olduğunuz  derslerle ilgili DSÜ ücret tahakkuklarının aksamadan gerçekleştirilebilmesi için sürece özgü olarak bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Fiziksel olarak fakülte sekreterliklerine iletilen yazılı/imzalı belgeler yoluyla ilerlemekte olan süreç uzaktan eğitime geçiş ile birlikte güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. Bu bağlamda;

  • Fiziksel olarak yoklamalar yoluyla gerçekleştirilen belgelendirme sürecinin, teknolojilerin bize sağladığı imkânlar doğrultusunda dijital kayıtlar (sistem kullanım raporları) üzerinden yapılması gerekmektedir.
    • Dersini Sakai üzerinden yürütenler hocalarımız, dersin site araçlarında yer alan “İstatistik” aracı* kullanarak sistem raporu alabilirler. Sistem raporunu alabilmek için “İstatistik” aracını mutlaka dersin sayfasına eklemelisiniz.  Söz konusu aracı kullanarak belirtilen tarih aralıklarında raporunuzu oluşturup PDF olarak kaydedebilirsiniz. Bu raporda derste gerçekleştirdiğiniz tüm eylemler, işlem kaydı (log file) olarak verilmektedir.
    • Normal süreçte doldurduğunuz belgeye ek olarak Sakai istatistik raporunun eklenmesi yeterli olacaktır.  Gerekli tahakkuk işlemlerin yapılması için belgelerin (sistem aldığınız rapor ve doldurduğunuz belge) ilgili Fakülte/Yüksekokul Sekreterliklerine e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.
    • Dersinde Sakai ortamındaki araçlar dışında (Zoom, Skype, MS Meeting, Google Hangout,DISCORD v.b) uygulama kullananları da benzer şekilde ilgili programların raporlama araçlarını kullanarak ilgili ders saatlerinde dersin yapıldığını belgeleyebilirler.
  • Ders işleyiş süreci ile ilgili olarak derslerin öğrencilerin diğer dersleri ile ilgili çakışma yaşamamaları adına mutlaka haftalık ders programında yer alan ders saati aralığında yapılması ve haftalık ola rak yürütülmesi gerekmektedir
  • Derslerin örgündeki ders süreleri saatlerinde olduğu süre kadar planlanması önemlidir; ancak dersin uzaktan eğitim il e destek sürecinde ders süresinin örgün uygulamalara göre daha kısa sürebileceği hesaplamalarda göz önüne alınmıştır. Bu bağlamda saat ücretinin tam alınabilmesi için dersin süresinin üçte birinin üzerinde bir öğrenci etkileşimi sağlanmalıdır.
  • Derslerini etkileşimli (canlı ders, ödev, soru çözümü, danışmanlık, görüşme vb.) olarak gerçekleştirmeyenlerin (sadece ders materyali yükleme, içerik bağlantısı ya da okuma etkinliği paylaşama, bireysel çalışmaya yöneltme gibi) ders ücretleri tam olarak ödenmeyecektir.

 

​* Sakai İstatistik Raporlama Aracı Kullanım Kılavuzu: https://sakai.screenstepslive.com/s/sakai_help/m/13990/c/64758

* Sakai sistemiyle ilgili sorularınızı Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin ÖZARSLAN’a ([email protected]) yazabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü

 

TOP