İKİNCİ ZORUNLU YABANCI DİL EĞİTİMİ

6 Farklı Dilde 2. Yabancı Dil

Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık ve bölüm İleri İngilizce derslerinin yanında 2009-2010 akademik yılından itibaren 6 farklı yabancı dilde 2. yabancı dil eğitimini bölümlerin ve öğrencilerin hizmetine sunmuştur.

Bu akademik yıl için Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Yunanca olarak başlangıç düzeyinden orta-altı düzeye kadar sunulan bu derslere 2010-2011 akademik yılından itibaren Çince, Japonca ve Portekizce de katılacaktır. Bölüm ve programların talep ve ihtiyaçlarına göre seçmeli veya zorunlu olarak sunulan dersler haftada 3 saat olarak uygulanmakta öğrenciler 4 yarıyılda 200 saate yakın ikinci yabancı dil dersi alabilmektedir. Dersler anadili olarak ya da anadil düzeyinde sözkonusu dili bilen okutmanlar tarafından verilmektedir. Ders içerikleri mevcut yönetmelikler ve yönergelere ve uluslararası standartlara uygun olacak şekilde bölüm ve programların görüşü alınarak düzenlenmiştir.

İkinci Yabancı Dil derslerini düzenli olarak takip eden bir öğrenci 4 yarıyıl sonunda hedef dilin temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi edinmiş olur. Yazılı metinleri genel itibariyle anlayabilir, günlük konuşmaları dinler, konuşmalara katılır ve çok karmaşık olmayan akademik ortamlarda kendini ifade edebilir.
TOP