DUYURU

Öğrenci Temsilciliği – Öğrenci Konseyi Seçimleri

“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” ve “ Yaşar Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi” gereğince öğrenci temsilciliği seçimleri aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 • Bölüm /Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, Üniversitenin;
 • Fakültelerdeki her bir bölüm,
 • Meslek Yüksekokulları’ndaki ve Yüksekokullardaki her bir program,
 • Enstitülerdeki her bir Anabilim dalı / Anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.
 • Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin sonuçlanabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalında kayıtlı öğrencilerin en az %60'ının, birinci turdaki oyların üzerine birikimli olarak yapılacak ikinci tur oylamada ise en az %50'sinin seçime katılması şarttı İlk iki turda seçim sonuçlanmaz ise birikimli olarak yapılacak üçüncü tur oylamada katılma yüzdesi şartı aranmaz.
 • Adayların başvurularını Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne şahsen yapmaları gerekmektedir.
 • Tur, 2. Tur ve 3. Tur Seçimler internet üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Öğrenciler Yaşar ID bilgileri ile seçim sistemine giriş yapabilecekler ve oy kullanabileceklerdir. Her öğrenci 1 oy kullanma hakkına sahip olacaktır.
 • Adaylar Yaşar Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi’ne aşağıda belirtilen erişim adresinden ulaşabilirler:
  https://www.yasar.edu.tr/yu-files/yonetmelik-yonerge/tr/29425043652514537982.pdf

 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ – ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ*

07 Ekim 2019 Bölüm/Program/Anabilimdalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi

Seçim Duyurusu

(Üniversite Resmi web Sayfası)

07 – 16 Ekim 2019 Bölüm/Program/Anabilimdalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi aday adaylarının başvurularının kabulü

(Sağlık Kültür Spor Müdürlüğüne şahsen)

18 Ekim 2019 Aday Kontrol

(Öğrenci Konseyi Seçim Kurulu)

21 Ekim 2019 Aday Öğrencilerin İlan Edilmesi

(Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü)

22 Ekim – 02 Kasım 2019 Aday Öğrencilerin Kendini Tanıtma Süreci
04 Kasım 2019 1.       Tur Seçim
05 Kasım 2019 2.       Tur Seçim
06 Kasım 2019 3.       Tur Seçim 
13 Kasım 2019 Fakülte/MYO/Yüksekokul/Enstitü Temsilci Seçimi
18 Kasım 2019 Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

*  Üniversite gerekli gördüğü takdirde seçim takviminde değişiklik yapabilir.

Öğrenci temsilcisinin görevleri

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

 • Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı’nda Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
 • Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı’n duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
 • Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul veya Enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı’n Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerini temsil etmek.
 • Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı’ndaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyine ve üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
 • Kendi Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
 • Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı’ndaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,
 • Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı’ndaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
 • Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı’nın akademik toplantılarına katılm
TOP