DUYURU

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020'ye Göre Yaşar Üniversitesi A Grubu Üniversiteler Arasında

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020'ye Göre Yaşar Üniversitesi A Grubu Üniversiteler Arasında

Yaşar Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) 2020 yılı sonuçlarına göre “yüksek memnuniyet” ifade eden A grubunda değerlendirilmiştir.

Türkiye’de üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirme ve daha öğrenci merkezli olma doğrultusunda üniversitelere yol gösterici olmayı amaçlayan araştırma, 192 üniversitede öğrenim gören 39.386 öğrencinin katılımıyla yürütülmüştür.

Araştırmada öğrencilerin üniversitelerinden memnuniyetleri eğitim-öğretim, yerleşke ve fiziksel mekânların yaşam kalitesi, öğrencilerin akademik sorunlarına duyarlılık, yönetsel işleyişin etkililiği, eğitim altyapısı ve imkânları ile kariyer destek olanakları gibi kriterler doğrultusunda 6 farklı alanda değerlendirilmiştir.

Bu araştırma sonunda Yaşar Üniversitesi, Vakıf üniversiteleri arasında öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin en yüksek olduğu 12’inci üniversite olmayı başarmıştır.

Detaylı bilgi ve Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2020 raporu için tıklayınız.

TOP