YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Levent KANDİLLER Rektör
Prof. Dr. Yasin ÖZARSLAN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Çağrı BULUT İşletme Fakültesi Dekanı
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Mesut Erol SEZER Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Havva Meltem GÜREL Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. R. Hakan ERTEP Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Burcu DÖNMEZ Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İsmail TÜRKAN Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU Üye
Prof. Dr. Serkan ODAMAN Üye
Prof.Dr. Murat KOMESLİ Üye
Ender DURAN Raportör
TOP