DUYURU

Uzaktan Eğitim Ara Sınavlar Hakkında Duyuru

6 Nisan 2020 Pazartesi günü gerçekleştirilen Yaşar Üniversitesi Koronavirüs Danışma Komisyonu’nun toplantısında ele alınan konular ile ilgili olarak küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında, YÖK Başkanlığı’nın belirlediği ilkeler doğrultusunda sınavlarla ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 • Örgün eğitim sürecinde gerçekleştirilemeyen ara sınavlar (vizeler), dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki yöntemlerle belirlenecek ve dersin genel başarı puanının %40'nı geçmeyecek şekilde değerlendirilmek üzere, 13-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
  • Ev ödevi teslimi (Homework Assignment Submission)
  • Çoktan seçmeli kısa sınav test (Multiple Choice Quiz)
  • Çoktan seçmeli süreli sınav test (Multiple Choice Exam)
  • Açık uçlu sınav (Open Ended Exam)
  • Süreli evde sınav (Time-Framed Take Home Exam)
  • Sözlü proje sunumu (Oral Project Presentation)
  • Proje rapor teslimi/sunumu (Project Report Submission/Presentation)
  • Dönem projesi/makale teslimi (Term Project/Paper Submission)
  • Sözlü sınav (Oral Exam)
 • Sınavlarda özel gereksinimli öğrencilerimizin engeline özgü olarak düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Bununla ilgili olarak hali hazırda destek sağlanan öğrencilerimiz planlama ve uygulamalar hakkında Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezinden Nejla Gündoğar'dan ([email protected]) destek alabilirler.
 • Uzaktan sistemlerin doğası gereği öğrenen ile etkileşim için e-posta ya da sistemden gelen talepler üzerinden sağlanmaktadır. Dersin sınavı, sınavın içeriği, uygulama şekli ve değerlendirmesi ile ilgili sorularınız için dersin öğretim elemanı ile kurumsal e-postası üzerinden irtibata geçebilirsiniz. Sınav anında/Ödev tesliminde karşılaşmakta olduğunuz sistem ile ilgili teknik sorunlar için Çevrimiçi Destek Hattından (https://os.yasar.edu.tr/) destek alabilirsiniz. İhtiyacınıza ve sorununuzun durumuna göre size çözüm bulunmaya çalışılacaktır.
 • Sınavlara katılım hususunda teçhizat yetersizlikleri ve internet erişim sorunları gibi teknik/teknolojik kısıtlamaları olan öğrencilerimiz için,   YÖK Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütüme Kurul Toplantısında alınan kararına göre, öğrenciler 2019-2020 Bahar Döneminde kayıt dondurma talebinde bulunabilecek ve kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmayacaktır. Kayıt dondurma başvurusu ile ilgili detaylı bilgileri, https://oim.yasar.edu.tr/2019-2020-bahar-donemi-kayit-dondurma-islemi-hakkinda-onemli-duyuru/ adresinde inceleyebilirsiniz.
 • Dönem sonu (Final) sınav takvimi ise pandeminin seyrine bağlı olarak Mayıs ayı içerisinde değerlendirilerek planlanacak ve ayrıca duyurulacaktır.
TOP