HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliği, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51. Maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26 ve 35. Maddeleri gereğince aşağıda belirtilen hizmetleri sunar.

  • Yaşar Üniversitesinin personeli, öğrencileri ile diğer kişi ve kuruluşlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitemizin haklarını savunmak, üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında yardımcı olur.
  • Üniversitemizin taraf olduğu idari ve adli davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda, üniversitemizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla vekil sıfatıyla işlemlerin takip ve sonuçlandırılmasını sağlar.
  • Üniversitemizin taraf olduğu sözleşmelerin ve protokollerin hazırlanmasına katkıda bulunur.
  • Üniversitemizin ve üniversiteye bağlı birimlerin, hizmetlerini mevzuata uygun bir biçimde yürütebilmeleri için her türlü hukuki hizmetin verilmesini sağlar.
  • Hukuki ilişkilerin üniversitemiz menfaatleri doğrultusunda düzenlenmesi ve ortaya çıkabilecek ihtilafların çözüme kavuşturulmasını sağlar.
  • Kurum içi bilgilerin üçüncü şahıslarla, kurum dışında hiçbir yerde paylaşmamaya, gizlilik esasına uyulmasına azami dikkat eder.
  • Mevzuat ve Rektörlük tarafından verilen diğer idari görevleri yapar.
TOP