GENEL SEKRETERLİK

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerinin 27. Maddesi uyarınca;

1 - Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

2 - Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

3 - Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
 • Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
 • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
 • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yaşar Üniversitesi Genel Sekreterliği çalışmalarında, Kurucumuz Sn. Selçuk YAŞAR'ın “Bilim, Birlik, Başarı” hedefleri doğrultusunda ilerlerken, Yaşar Üniversitesi’nin amaçları doğrultusunda, Kalite Politikamıza uygun şekilde:

 • Yasal Mevzuat ve şartlara bağlı kalarak,
 • Eğitim, araştırma ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle,
 • Belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir en iyi ve en güvenli hizmeti vererek,
 • Sürekli iyileştirme ilkesine dayalı,
 • Müşteri memnuniyeti gözeterek,
 • Hizmetlerinde Kalite odaklı yönetim sistemiyle,
 • Küresel ölçekte eğitimin gelişmesine katkıda bulunarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bu çalışmaların gerçekleştirilmesiyle Yaşar Üniversitesi’nin kalite hedefleri olan;

 • Yaşar Üniversitesi Stratejik Planı ve Kalite Politikası doğrultusunda görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi,
 • Yaşar Üniversitesi çalışanları ve dış paydaşlarının memnuniyet seviyesini en üst düzeye çıkarmayı başarmaktadır.

Genel Sekreterlik, kalite çalışmaları kapsamında Yazı İşleri Müdürlüğünün “TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" ile belgelendirmenin devamına hak kazandığı çalışmaların yönetim ve kontrolünü gerçekleştirmektedir.

TOP