DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yaşar Üniversitesi'nin misyonu, vizyonu ve önceden tanımlanan kalite standartlarına uygun olarak eğitim – öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasında, gereken hizmetlerin ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanılmasını için bağlı birimlerden ve bu birimlerin faaliyetlerinden sorumludur.

Yasar Üniversitesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, mevcut personeli ile; sorumlu olduğu alanlarda, yaşam kalitesinin sürekliliği için hızlı, pratik, etkin ve etkili çözüm üreten bir birim olmayı amaç edinmiştir.

Eğitimli personeli ve ekipmanları ile, hizmetlerde yaşanılan gecikmeleri en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Hizmetlerin aksamadan devam edebilmesi için "Süreçlerle Yönetim" yaklaşımı benimsenmiştir. Bu doğrultuda ilgili birimler, kendi süreç ve alt süreçlerini tanımlamış, bunlara ilişkin görev tanımlarını oluşturmuş ve ilgili personeline bu doğrultuda her türlü bilgi ve eğitimi vermektedir. Bu sayede hizmetlerin aksamadan hayata geçmesi ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Birimler

 • Güvenlik
 • Yemekhane
 • Kantin /Kafeterya
 • Unistore / Fotokopi Merkezi
 • Temizlik
 • Ulaşım

Yasar Üniversitesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün sorumluluk alanları ve hizmetleri şu şekildedir:

 • Yemekhanelerin ve kafeteryaların kurum mevzuatına uygun olarak hizmet vermelerinin sağlaması, bunların denetlenmesi,
 • İdari işlerin; zamanında, çevre ve kaliteyi ön planda tutarak emniyetli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Üniversitenin ulaşım araçlarını düzenlemek,
 • İç hizmetlerin yönetilmesi ve yürütülmesini sağlamak,
 • Üniversite ve kampüs güvenliği için her türlü teknik ekipman, personel ve donanım için gereken hizmet sağlayıcıların sürekliliğini sağlamak ve denetlemek.
TOP