MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANIMIZDAN

Sn. Ahmet YİĞİTBAŞI

Sevgili Öğrenciler,

Ülkemizde ve dünyada büyük ve hızlı değişimlerin yaşandığı bu çağda; sizlere Yaşar Üniversitesi'ne hoş geldiniz derken; eğitim, araştırma ve yenilikçilik merkezi olma iddiamıza temel oluşturan değerlerimizden bahsetmek istiyorum.

Bir üniversitenin değerleri, hedeflerini ve yönünü belirlemesindeki önemi nedeniyle, kurumun en önemli bileşenlerinden birisi olarak karşımıza çıkar. Yaşar Üniversitesi olarak temel değerlerimiz, tüm paydaşlarımızın ortak katkısı ile ortaya çıkmıştır. Bu değerler bütünü, bizimle toplum arasında kuvvetli bir bağ olmanın yanı sıra, bizi özgün bir yükseköğretim kurumu olarak da farklı kılmaktadır.

Yaşar Üniversitesi’nde bizler için her şeyden önce “İnsan odaklılık” gelir. Ürettiğimiz her şey insanın gelişimi içindir. Gençlerimiz üzerinde oluşturduğumuz olumlu değişimin, bireysel gelişimlerine sağladığı katkının yanında, topluma da katkı sağladığını düşünüyoruz. Bilginin en önemli güç olduğu inancıyla, evrensel etik değerler çerçevesinde bilginin üretilmesi, sürdürülmesi ve aktarılmasına yönelik tüm faaliyetlerimizde, “bilimsel yaklaşım” ilkemiz ön plana çıkmaktadır. Zira insanlar doğaları gereği gelişimin kaynağıdır ve bilimle dünyayı daha da yaşanabilir bir yer haline getirebilirler. “Yenilikçilik”, yaşadığımız çağda, başarının temel anahtarıdır. Yaşar Üniversitesi’nde, yenilikçiliğin temel öğesi olduğuna inandığımız “yaratıcılığın” özendirilmesi için, en uygun ortamlar yaratılmaya çalışılmıştır. Bu amaca ulaşmak için, eleştirel düşünce becerileri ile donatılmış, sorgulayan bireyler yetiştirmeye özen gösterilmektedir. Öğrencilerimize ve akademik kadromuza çok uluslu ve çok kültürlü bir ortam sağlama çabamızın kaynağı olan “uluslararasılaşma”, temel değerlerimizden bir diğeridir. Böyle bir ortamın, değişik bakış açılarını anlamaya ve farklılıklara saygı duymaya katkıda bulunacağı düşüncesiyle, ekosistemimizin bir zenginliği olarak gördüğümüz çeşitliliğe çok önem vermekteyiz. Tüm bunların sonucu olarak, bu ilkelerin “toplumsal sorumluluğumuzu” yerine getirmede bize yön gösterdiğine inanıyoruz.

Temel amacımız, bu değerler bütününe göre seçilmiş ve tasarlanmış olan 21. yüzyıl becerileri ile öğrencilerimizi yetiştirmektir. Bu becerilerle donatılmış bireylerin, sadece kendilerine değil, topluma da faydaları olacağına ve öğrencilerimizin, Yaşar Üniversitesi’nde aldıkları benzersiz eğitimle farklılaşacağına inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyor, kendinize ve topluma katkıda bulunacağınız tüm girişimlerinizde, Yaşar Üniversitesi’nin daima yanınızda olacağını ifade etmek istiyorum.

Saygılarımla,

Ahmet YİĞİTBAŞI
Mütevelli Heyet Başkanı

TOP