VİZYON ve MİSYON

Bilim, Birlik, Başarı

Yaşar Üniversitesi dünyası ve kültürüyle tanışın…

Küresel ölçekte, yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite.

Misyon - Temel Görev

Bilim, sanat ve tasarım kültürünü benimseyen, yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan eğitim, araştırma ve hizmet üretme.
TOP