VİZYON ve MİSYON

Bilim, Birlik, Başarı

Vizyon

“Geleceği Tasarlayan ve Dönüştüren bir Dünya Üniversitesi”

Misyon

“Nitelikli eğitim ve araştırma ile sürdürülebilir değer yaratmak ve geleceğe yön veren yenilikçi bireyler yetiştirerek topluma katkıda bulunmak”
TOP