SENATO

Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Rektör
Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Levent KANDİLLER Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. M. Arslan ÖRNEK Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Şaban EREN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Mesut Erol SEZER Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Havva Meltem GÜREL Mimarlık Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Ebru GÖKALİLER İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ahmet Şefik GÜNGÖR Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Erhan ADA İşletme Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cüneyt GÜZELİŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Murat KOMESLİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Aylin ATACAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mehmet TERZİLER Senatör (Fen-Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Nazif MANDACI Senatör (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR Senatör (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Cudi OKUR Senatör (Mühendislik Fakültesi)
Prof. Dr. Gülsüm BAYDAR Senatör (Mimarlık Fakültesi)
Prof. Dr. Hakan ERTEP Senatör (İletişim Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Can ÖZER Senatör (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
Prof. Dr. İge PIRNAR Senatör (İşletme Fakültesi)
Prof.Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU Senatör (Hukuk Fakültesi)
Ender DURAN Raportör
TOP