SENATO

Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Rektör
Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Levent KANDİLLER Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Şaban EREN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Çağrı BULUT İşletme Fakültesi Dekanı
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Mesut Erol SEZER Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Havva Meltem GÜREL Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. R. Hakan ERTEP Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Burcu DÖNMEZ Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Murat KOMESLİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr.Öğr. Üyesi Güven SÜSLÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Aylin ATACAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mehmet TERZİLER Senatör (Fen-Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Hakan ÇETİNKAYA Senatör (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR Senatör (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Süleyman ÜNLÜTÜRK Senatör (Mühendislik Fakültesi)
Prof. Dr. Gülsüm BAYDAR Senatör (Mimarlık Fakültesi)
Prof. Dr. Dilek KAYA Senatör (İletişim Fakültesi)
Prof. Dr. Zehra SAK BRODY Senatör (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
Prof. Dr. Erhan ADA Senatör (İşletme Fakültesi)
Prof. Dr. Ali Timur DEMİRBAŞ Senatör (Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Yiğit KAZANÇOĞLU Senatör (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)
Ender DURAN Raportör
TOP