YÖNETMELİK ve YÖNERGELER

Yönergeler

* Senato Kararları ve Uygulama Esasları sayfalarına sadece kampüs içi personel ağından erişilebilmektedir.
TOP