Uluslararası Kuruluşlara Üyeliklerimiz

ACEEPT- Avrupa Turizm Üniversite Eğitim Birimleri Birliği (European Network of University Colleges in Tourism- ACEEPT)

https://aceept.jimdofree.com/

2007 yılında İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümünün Finlandiya’daki Proje Haftası Etkinliğine katılarak üye olduğu ACEEPT’e 2018 yılına kadar bu bölüm ile üyelik devam etmekte iken, İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümünün söz konusu yılda kapanması ile Birlik üyeliğini 2018 yılından sonra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü devam ettirmektedir.

Söz konusu Birliğin her yıl ayrı ülkede düzenlemiş olduğu Proje Haftası etkinliklerinin tamamına her iki bölümümüzde değişen öğrenci sayıları ile katılınmış olup, 2011 yılında Turizm İşletmeciliği Bölümü, 2021 yılında da Turizm Rehberliği Bölümleri bu etkinliği İzmir’de düzenlemişler ve 9 üye ülke üniversitelerinden gelen yabancı konuklarını üniversitemiz adına ağırlamışlardır. Bu yıl (2023) Proje Haftası etkinliklerine Belçika ev sahipliği yapacaktır.

Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu kapsamında Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerinin müfredat gereği yapacakları staj eğitimlerini İtalya’da yapabilmeleri amacıyla ilgili kurumla anlaşma yapılmıştır.

2022-2023 Akademik yılı için hazırlanmış olan protokol 2023-2024 akademik yılı içinde devam edecektir. Halen Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden bir öğrenci katılımı henüz olmamıştır.

 

AEC European Association of Conservatoires (Avrupa Konservatuvarlar Birliği)

https://aec-music.eu/  

AEC, Avrupa'da Yüksek Müzik Eğitiminin önde gelen sesi ve üye kurumlarının güçlü bir savunucusudur. AEC, müzik ve sanat eğitimini kültürel katılımla birlikte kaliteye katkıda bulunan merkezi unsurlar olarak anlar ve destekler. İnsan yaşamı ve demokratik değerler üzerine kurulu olan. AEC, profesyonel odaklı sanat eğitimini üç alanda mükemmeliyet arayışı olarak görür: sanatsal uygulama; öğrenme ve öğretme, araştırma ve yenilik. Bu unsurları teşvik etmeyi ve bunların takip edildiği çeşitliliği ve dinamizmi teşvik etmeyi farklı kurum ve bölgelerde amaçlamaktadır.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik bölümü olarak kuruma olan 2010 yılından beri aktif üyeliğimiz devam etmektedir. Bu süreç içinde farklı ülkelerden olan partnerlerimizle beraber birçok Erasmus değişim programı kapsamında gelen ve giden eğitmen ve öğrencilerin yanı sıra sayısız Avrupa Projelerine hem koordinatör hem de partner olarak katılmaya devam etmekteyiz. Ayrıca bölümümüz bu önemli organizasyon dahilinde farklı zamanlarda gerçekleştirilen çalıştaylara aktif üye olarak katılmıştır. Yaşar Üniversitesini, bölüm Uluslararası koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Payam Gül Susanni ise Avrupa Konservatuvarlar Birliği tarafından Türkiyedeki tüm müzik kurumları, yeni üyeler için danışılacak referans olarak seçilmiş olup kurumun Türkiyedeki temsilcisidir.

 

Dünya Tasarım Organizasyonu- World Design Organization

https://wdo.org/

World Design Organization (WDO)®, endüstriyel tasarım disiplinini ve bu disiplinin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel yaşam kalitesini artırma gücünü teşvik etmeyi ve ilerletmeyi amaçlayan, dünya çapında tanınan bir sivil toplum kuruluşudur. 1957 yılında kurulan WDO, dünya çapında 180'den fazla üye kuruluşa hizmet vermektedir.

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2018 yılında organizasyona üyelik hakkı kazanmış, üyeliği halen devam etmektedir.

 

EFLE (European Forum of Logistics Education)

https://www.efle.eu/

Üye kurumların, lojistik eğitimine yönelik uluslararası iş birliklerine olanak sağlayan EFLE derneğine 2023 yılında üye olunmuştur

 

EIT Food

https://www.eitfood.eu/

EIT Food, gıda ve tarım alanında inovasyon ve girişimciliği teşvik etmek üzere kurulan Avrupa genelinde alan öncülerinden sayılan bir Avrupa Bilgi ve İnovasyon Topluluğu (KIC)'dur. Aynı zamanda Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün (EIT) bir parçasıdır. EIT Food topluluğunun üyeleri, gıda endüstrisindeki 13 farklı ülkedeki en iyi iş, araştırma merkezleri ve üniversitelerden 50'den fazla partnerin bulunduğu küresel aktörlerdir. EIT Food’un amacı, tüketicilere daha sağlıklı bir yaşam tarzı sunan ürünler, hizmetler ve yeni teknolojiler sunmak için tüketicilerle iş birliği yapan yüksek vasıflı bir gıda sektörü geliştirmektir. Bu doğrultuda gıdayı üretme, sunma, tüketme ve geri dönüştürme yolunu yeniden tasarlamak; geleceğe yönelik, biyo-ekonomiyi destekleyen sürdürülebilir ve döngüsel bir gıda sektörü oluşturmaktır.

Yaşar Üniversitesi EIT Food’a üye olma süreci Mart 2023 tarihinde başlamış olup üyelik süreci kapsamında 12 Mayıs 2023 tarihinde “TÜBİTAK 2028-Ağlara Üyelik Desteği” ni almaya hak kazanmıştır. Üst yönetim ile yapılan görüşmeler neticesinde ise EIT Food üyelik başvuru işlemleri 4 Ağustos 2023 tarihinde resmi olarak tamamlamıştır.

EIT-Food üyeliğinin en önemli katkısı, tarım-gıda sektörlerinde dışarıya açık olmayan özel projelere dahil olma fırsatını yakalamak ve Avrupa Tarım-Gıda politika metinlerine katkı koyabilmektir. Ayrıca, Avrupa’daki tarım-gıda girişimcilik ekosistemine ana hattan bir bağlantı sağlanmış olacaktır.

 

European University Association-Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)

https://eua.eu/

Yaşar Üniversitesi, merkezi Belçika’da bulunan ve üye ülkelerin yükseköğrenim kurumlarının kalite gelişimini ve devamlılığını desteklemek üzere kurulan EUA’ya tam üye olarak kabul edilmiştir. Amacı, üniversitelerin öğretim, araştırma faaliyetleri ve yönetim süreçleri ile ilgili değerlendirme yaparak kalite düzeyinin artırılması ve kalite sürekliliğinin sağlamak olan Avrupa Üniversiteler Birliği, titiz bir değerlendirme süreci ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) verdiği destek mektubu sonucunda aldığı kararla Yaşar Üniversitesi’ni birliğe ‘Bireysel Tam Üyelik’ statüsünde kabul etmiştir.

 

European University Continuing Education Network (EUCEN)

https://eucen.eu/

EUCEN, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri vb. yapılarının oluşturduğu bir organizasyondur. Üyeliğimiz 2011 yılında başlamış olup üyeliğimizin devam etmesi için her yıl üyelik ücreti ve katılım sağlanacak olması durumunda konferans katılım bedeli ödenmektedir.

EUCEN’in temel amacı;

Avrupa’da üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri üzerinden yaşam boyu öğrenmeyi geliştirerek kültürel ve ekonomik katkı sağlamak, yaşam boyu öğrenme politikalarını beslemek ve bilgiyi yaymaktır.

EUCEN’in görevleri;

  • Üyeler arasında yaşam boyu öğrenmenin tüm alanlarında yüksek standartlar hedeflenerek eğitim kalitesini artırmak,
  • Gelişim, bilgi değişimi sağarken yaşam boyu öğrenme üzerinden yenilikleri ve iyi uygulamaları yüksek öğretime yaymak,
  • Fonlardan ve diğer mecralardan kaynak sağlamak ve para kazandırmaktadır.

 

FEMISE (Forum EuroMéditerranéen des Instituts de Sciences Economiques)

www.femise.org

14.05 2019 da üyelik başvurusu yapıldı.4 Temmuz 2019 da üyeliğe kabul edildi. Halen Aktif üye statüsündedir.

 

Global Design Thinking Alliance GDTA

https://gdta.org/

Şubat 2023 tarihi itibariyle GDTA üyesi olarak, bu uluslararası ağın Türkiye’deki tek temsilcisidir.

 

ISEP (International Student Exchange Program)

Isepstudyabroad.org/

13/03/2012 tarihinden itibaren üye olduğumuz, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ISEP (International Student Exchange Program) programı ile öğrencilerimiz 315 Üniversite’de bir ya da iki akademik dönem öğrenim görme hakkına sahip olabilmektedirler.

Öğrenciler, sadece Yaşar Üniversitesi’ne ilgili akademik yılın eğitim, yurt ve yemek ücretini ödeyerek, ABD, Latin Amerika, Kanada, Avusturalya, Kore, Japonya gibi ülkelerde, seçtikleri üniversitede o eğitim dönemi için yemek ve yurt imkânlarından ücretsiz yararlanabilmektedirler.

 

Sakai Community Member Institutions

https://www.sakailms.org/

Yaşar Üniversitesi 2013 yılından bu yana eğiticiler için eğiticiler tarafından geliştirilen, %100 açık kaynak kodlu, dünya çapında 150'den fazla yüksek öğretim kurumu ve geliştirici kurumun destek verdiği, 600'ün üzerinde eğitim kurumunun kullandığı, ücretsiz ve eğitimi destekleyen birçok özelliği ile web tabanlı, platform bağımsız bir uygulama olan Sakai Öğrenme ve İş birliği Topluluğu üyesidir.

Yaşar Üniversitesi, öğrenenlerin tüm öğrenme süreçlerini tek bir yerden yönetebileceği, öğrenme ortamı olarak Sakai CLE merkeze alan, açık kaynak mimari üzerine özelleştirdiği öğrenme ekosistemini 2013 yılından beri aktif bir şekilde kullanmaktadır. Yaşar Üniversitesi, Sakai Topluluğunun etkin bir üyesi olarak gerek Türkçe yerelleştirilmesi gerekse de geliştirilmesi için konsorsiyumda çalışmalara katkı sağlamaktadır.

 

UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Dr. Öğretim Üyesi Elif ÇETİN

https://unescochair.yasar.edu.tr

Kürsünün temel amacı, uluslararası göç konusu üzerine araştırma, eğitim ve yayın odaklı bir sistem oluşturmak, UNESCO’nun hedef ve önceliklerine uygun olarak ulusal ve uluslararası kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirmektir. Göç alanında akademi, politika yapıcılar, yerel yönetimler ve sivil toplumu bir araya getirmeyi hedefleyen kürsü faaliyetleri disiplinler arası bir yaklaşımla 17 farklı ulusal ve uluslararası kurumun ortaklığında yürütülmektedir. Yaşar Üniversitesi (İzmir) bünyesinde faaliyet gösteren kürsü faaliyetleri, göç teması kapsamında yüksek öğrenim, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, istihdam ve kalkınma konuları üzerine odaklanmaktadır.

 

United Nations Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi)

https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/48651-Yasar-University

Yaşar Üniversitesi, barış ortamının korunması, kadının konumunun güçlendirilmesi, çevrenin korunması ve iklim değişikliği, insan hakları gibi küresel sorunlara çözüm üretmek amacını benimseyen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) 2015 yılında imzaladı. Dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sorumluluk inisiyatifi Global Compact’in paydaşı olan Yaşar Üniversitesi böylece küresel ilkeleri benimsemenin yanı sıra İzmir’e çevre, ekonomi ve eğitim alanında katkı sağlayacak projeler geliştirecektir.

TOP