YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yaşar Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü Üniversitemizin kurum içi ve kurum dışı evrak kayıt sürecini yürüten, kurum içi ve kurum dışı yazışmaların kayda alınması, takibi vb. süreçlerini 2016 yılının Nisan ayında faaliyete geçen Elektronik Belge Yönetim Sistemi [https://ebys.yasar.edu.tr] üzerinde gerçekleştiren birimdir. Bununla birlikte; Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak Evrak Yönetim ve Bilgi Edinme Süreçlerini de yürütmektedir.

TOP