SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

16.11.2018 tarihli 30597 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine” uygun olarak yayınlanan 24 Şubat 2020 tarihli 31049 sayılı “Yaşar Üniversitesi İhale Yönetmeliği” kapsamında , üniversitemizin ihtiyaç duyduğu tüm mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarını eksiksiz yerine getiren birimimizdir.

TOP