DİPLOMA EKİ

Diploma Supplement

Diploma Eki (İngilizce) mezun olan her öğrenciye otomatik ve ücretsiz olarak verilmektedir.

Diploma Eki (DE, The Diploma Supplement (DS)) yüksek öğretim diplomasını destekleyen ve belgeye sahip kişinin tamamlamış olduğu eğitimin doğası, içeriği, kapsamı, düzeyi ve statüsü hakkında standardize edilmiş detaylı açıklama sunan bir belgedir. Bu belge ile uluslararası şeffaflığın yanı sıra kazanılan akademik ve profesyonel yetkinliklerin (diploma, derece, sertifika vb.) tanınması amaçlanmaktadır. Diploma Eki, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Millerler Eğitim Bilim İşbirliği Örgütü (UNESCO) ortaklığında geliştirilen taslağa uygun şekilde, ulusal kurumlar tarafından hazırlanmaktadır. Avrupa Kredi Transferi Sistemi (European Credit System- ECTS) nin de önemli bir parçası olan bu belge, sadece farklı eğitim sistemleri içinde kazanılan yeterlilikleri anlaşılır kılmakla kalmayıp; aynı zamanda dereceler, düzeyler ve mesleki yapabilirlilikler konusunda da detaylı bilgi sağlamaktadır. Diploma eki "kalifikasyon sahibi kişiye ilişkin bilgiler, kazanılan yeterliliğe ilişkin bilgiler, yeterliliğin düzeyine ilişkin bilgiler, kalifikasyon içeriği ve elde edilen sonuçlara ilişkin bilgiler, yeterliliğin işlevlerine ilişkin bilgiler, ek bilgiler, sertifikasyon ve yüksek öğretim sistemine ilişkin bilgiler" olmak üzere toplam 8 bölümden oluşmaktadır. Diploma Eki ile tüm bu bölümler hakkında bilgi sağlanmalı, eksik bilgi olması durumunda ise gerekli açıklama yapılmalıdır. Diploma Eki, ulusal eğitim sistemine ilişkin bilgiyi mutlaka bulundurmalıdır. Ulusal Akademik Tanınırlık Bilgi Merkezleri (National Academic Recognition Information Centers- NARICs) için detaylı bilgi www.enic-naric.net adresinden edinilebilir.

Diploma eki ne degildir?

 • Özgeçmiş değildir.
 • Gerçek belgenin ya da transkriptin yerine kullanılabilecek bir belge değildir.
 • Tanınırlığı garantileyen otomatik bir sistem değildir.
 • Koşulsuz öğrenci ve çalışan memnuniyeti sağlamaya çalışarak;

Diploma eki ögrencilere neler sunmaktadır?

 • Bu ek belge sayesinde, diploma yurtdışında daha kolay anlaşılabilen ve karşılaştırılabilen bir belge haline gelmektedir.
 • Öğrenim sırasında kazanılan akademik ve diğer yetkinliklerin açık tanımlamasını yapmaktadır.
 • Öğrencilerin kazanımları ve yetkinlikleri konusunda objektif bir tanımlama sunmaktadır.
 • Mezunların istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmaktadır.

Diploma eki yüksek ögretim kurumlarına neler sunmaktadır?

 • Akademik ve profesyonel tanınırlığı arttırmak yoluyla, yetkinliklerin şeffaflığına katkıda bulunmaktadır.
 • Tüm Avrupa genelinde kabul görmüş ortak bir çerçeve sağlamakta; ancak ulusal ve kurumsal otonomiyi de korumaktadır.
 • Yetkinliklerin dayanaklı şekilde ortaya konduğu ve bir başka eğitim sitemi bağlamında da kolayca anlaşılabilecek bir çerçeve sunmaktadır.
 • Mezunların gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmaktadır.
 • Diplomaların içeriği ve farklı ülkelerde de kullanılabilirliği konularında, yüksek öğretim kurumlarında idari birimlerin karşılaştığı birçok sorunun yanıtını içinde barındırdığından zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Neden diploma ekine ihtiyaç duyuluyor?

Yeni yetkinlikler dünya genelinde hızla artmakta ve ülkeler hızla değişen ekonomik, politik ve teknolojik gelişmeler karşısında kalifikasyon sistemlerini sürekli değiştirmek durumunda kalmaktadır. Ayrıca hareket halindeki vatandaşların sayısının gün geçtikçe artması nedeniyle mevcut yeterliliklerin farklı ülkelerde de adil bir şekilde tanınırlığına duyulan gereksinim de artmaktadır. Günümüzde, yeterliliklerin tanınmaması veya eksik değerlendirmeler küresel bir sorundur. Mevcut diplomalar gereksinim duyulan bilgiyi istenilen ölçüde sağlamadıkları için detaylı ve uygun bir ek açıklama olmadığı sürece yetkinliğin düzeyi ve fonksiyonlarının değerlendirmesi son derece güçtür.
TOP