MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Yaşar Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı, Üniversitenin Mali, Finansal, Bütçe iş ve işlemlerini; VUK, Vergi Kanunları, TTK, İş Kanunu, Yüksek Öğretim Mevzuatı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Mütevelli Heyet Kararları, Yaşar Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeleri çerçevesinde gerçekleştirir. Bu işlemler, Daire Başkanlığına bağlı; Muhasebe Müdürlüğü, ve Finansman Müdürlüğü ile birlikte yürütülmektedir.

Yapılan Temel İş ve İşlemler

  • Muhasebe
  • Bütçe ve Raporlama
  • Projelerin Mali Takibi
  • Vergi Mevzuatları
  • Varlıkların Sigorta İşlemleri
  • Nakit Yönetimi
  • Fon Gelir ve Giderleri
  • Öğrenci Ücretleri Tahsilatı
  • Ayniyat İşlemleri

Mali İşler Daire Başkanlığına Bağlı Birimler

* Etkinlik Bütçeleme Formuna sadece kampüs içi personel ağından erişilebilmektedir.
TOP